Μαγικός Μαρξισμός: Οι κινηματογραφικοί μύθοι των αδελφών Ταβιάνι

«Μάθε να βλέπεις τα πράγματα με τα μάτια αυτών που δεν μπορούν πια να δουν. Θα είναι οδυνηρό, βέβαια, αλλά αυτός ο πόνος θα τα κάνει πιο ιερά και πιο όμορφα...»-  Χάος (1984)

Subscribe to Ιτσαλικός Κινηματογράφος