Μεγάλοι Σκηνοθέτες| Μιχαήλ Καλατόζοφ

Αρθρογράφοι| Πολύκαρπος Πολυκάρπου, Ξένια Πηρούνια

Mikhail Konstantinovich Kalatozov |28 Δεκεμβρίου 1903 – 27 Μαρτίου 1973

Subscribe to Μεγάλοι Σκηνοθέτες