Μοντέλο | 1974

Μοντέλο | Κώστας Σφήκας | 1974

Ο κινηματογράφος του Κώστα Σφήκα είναι η Διαρκής Επανάσταση ενάντια σε κάθε απεικονιστική αυταπάτη, ενάντια σε κάθε βεβαίωση μιας καταδικασμένης τάξης πραγμάτων.

Άξονας περιστροφής της Τριλογίας “ΜΟΝΤΕΛΟ”, “ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ”, “ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ”, είναι η σχέση ανάμεσα στο διαλεκτικό (λογικό) και το ιστορικό.

Subscribe to Κώστας Σφήκας