Η Προσβολή (2017)- (The Insult)

Ο Λίβανος, βιώνει χρόνια τώρα ένα μεγάλο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό τραύμα.

Ο Λίβανος, βιώνει χρόνια τώρα ένα μεγάλο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό τραύμα.
Subscribe to Ζιάντ Ντουεϊρί